Γραφείο Εργασιακών Σχέσεων ΚΕΠΕΑ

Το γραφείο εργασιακών σχέσεων παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σε εργαζόμενους για την εφαρμογή των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας.