Νόμος 4611/2019

Από τις 20 Μάη του 2019, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να μας παρέχουν:

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ),
στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής : κράνος, μπουφάν μηχανής, αδιάβροχα, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο.

Εταιρικό δίκυκλο
ή 15% (τουλάχιστον επί του βασικού μισθού) αποζημίωση για έξοδα χρήσης και συντήρησης δικύκλου (service).
για πενθήμερο οκτάωρο το 15% αντιστοιχεί σε 97,5€ το μήνα.

Επίσης, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να μας καταβάλλουν τα έξοδα για καύσιμα (βενζίνες), τα οποία και δε συμπεριλαμβάνονται στην αποζημίωση 15% για έξοδα χρήσης και συντηρησης δικύκλου.

Εδώ παραθέτουμε τα άρθρα 55 και 56 του νόμου 4611/2019, καθώς και την εγκύκλιο της 1ης Ιουλίου 2019 με τις οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 56.

ΤΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ

από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
(ΦΕΚ Β’ 4997/31-12-2019) (Δημοσίευση του ΦΕΚ στις 15.1.2020)

1. Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου: πρόστιμο 600€

2. Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου μέσω λογαριασμού πληρωμών: πρόστιμο 600€

3. Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών: πρόστιμο 400€

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*