11 ΑΠΡΙΛΗ 2019: Ένας πρώτος απολογισμός της απεργίας

 

Εγκύκλιος του υπουργείου εργασίας και φόρμα της ΣΒΕΟΔ προς κατάθεση στα αρμόδια ΣΕΠΕ για διεκδίκηση: Εταιρικού Δικύκλου – Μέσων Ατομικής Προστασίας – Εξόδων κίνησης.