Νόμος 4611/2019

11 ΑΠΡΙΛΗ 2019: O απολογισμός της απεργίας (new)

 

Εγκύκλιος του υπουργείου εργασίας και φόρμα της ΣΒΕΟΔ προς κατάθεση στα αρμόδια ΣΕΠΕ για διεκδίκηση: Εταιρικού Δικύκλου – Μέσων Ατομικής Προστασίας – Εξόδων κίνησης.