Κείμενα - Προκηρύξεις

Νέα Κ.Σ.Σ.Ε.: Μισθολογικές αυξήσεις και σειρά από επιδόματα στον κλάδο του Επισιτισμού – Τουρισμού

ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΣΣΕ) ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΣΣΕ ΜΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Στις 12 Ιουνίου 2023 υπογράφηκε νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΚΣΣΕ) που μεταβάλλει τους όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι πως η εφαρμογή της ΚΣΣΕ για τους εργαζόμενους στην εστίαση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για  ΟΛΟΥΣ τους εργοδότες σε όλες τις αναφερόμενες ειδικότητες της ΣΣΕ (Μάγειρες και βοηθοί,Λαντζέρηδες, Ψήστες, Ταμίες, Σερβιτόροι) μεταξύ των οποίων και στους διανομείς φαγητού. Ως θετική αποτίμηση της ΚΣΣΕ κρίνουμε τις μισθολογικές αυξήσεις στον βασικό μισθό μέσω τηςυποχρεωτικότητας καταβολής από τους εργοδότες μιας σειράς επιδομάτων ανάλογα και με την ειδικότητα (επιδόματα γάμου, σπουδών, ταμιακών λαθών, προϋπηρεσίας, εποχιακής απασχόλησης, ανθυγιεινής εργασίας, ιδιαίτερων συνθηκών). Όσον αφορά τους διανομείς στις μισθολογικές αυξήσεις σύμφωνα με την ΚΣΣΕ ισχύουν τα εξής:

 1. Η ΣΣΕ ισχύει για την περίοδο 1η Μαρτίου 2023 μέχρι την 28η Φλεβάρη 2025 και έχει πανελλαδική ισχύ απο τις 17 Ιουνίου 2023, και αφορά όλες τις επιχειρήσεις του επισιτισμού- τουρισμού ( καφέ, εστιατόρια, ψητοπωλείο,πιτσαρίες, μπαρ, ξενοδοχεία, καντίνες).
 2. Μισθός: Αύξηση του μισθού 42 ευρώ, έτσι σύμφωνα με την ΚΣΣΕ «Οι βασικοί μισθοί των πλήρως απασχολουμένων διανομέων των υπαγομένων στην παρούσα καταστημάτων ορίζονται σε 822,00 ευρώ μικτά.
 3. Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% επί του βασικού μισθού. Το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών,
 4. εμμέσως πλην σαφώς αναγνωρίζει πως το επάγγελμα μας είναι βαρύ, επικίνδυνο και ανθυγιεινό και
 5. αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
 6. Επαναφέρει το επίδομα γάμου 10%
 7. Επίδομα τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπληρώσεως τριών τριετιών.(όπως ήδη ισχύει).
 8. Επίσης εμπεριέχει τον Ν. 4611/19 άρθρα 56 & 57
  • Kαταβολή αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης για το ιδιόκτητο δίκυκλο, τουλάχιστον ίση με το15% του βασικού μισθού
  • Kαταβολή καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 55 και άρθρο 56 του Ν.4611/2019
  • Υποχρεωτική παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας απ’ τους εργοδότες.

Παραθέτουμε κάποια παραδείγματα υπολογισμού μισθού ενός διανομέα:

Υπολογισμός ημερομισθίου ΚΣΣΕ: 822/25 = 32,88 (μικτά).

Υπολογισμός ωρομισθίου: 32,88*6/40 = 4,932 (μικτά).

 Ά παράδειγμα: εργαζόμενος/η με 5νθήμερο 8ωρο, άγαμος, χωρίς προϋπηρεσία.

Ο συνολικός μισθός διαμορφώνεται ως εξής: Κατώτατος μισθός 822 μικτά + 82,2(10% επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών) = 904,2 μικτά ή 778,8 καθαρά.

778,8 καθαρά + 123,3(αποζημίωση χρήσης και συντήρησης για το ιδιόκτητο δίκυκλο 15% του μικτού κατώτατου μισθού) = 902,1 καθαρά, χωρίς τις βενζίνες.

Στο έτος ο εργαζόμενος δικαιούται να πληρώνεται 12 μισθούς + δώρο Χριστουγέννων (1 μισθός) + επίδομα αδείας (μισός μισθός) + δώρο Πάσχα (μισός μισθός) και να εργάζεται 11 μήνες.

Τα χρήματα που θα έβγαζε για ένα έτος θα ήταν 902,1 Χ 12 μισθούς = 10.825,2 + 904,2 (δώρο Χριστουγέννων) + 452,1 (επίδομα αδείας) + 452,1 (δώρο Πάσχα) = 12.633,6 ευρώ το έτος καθαρά.

 Β’ παράδειγμα: εργαζόμενος έγγαμος, χωρίς προϋπηρεσία ο μισθός για 5νθήμερο, 8ωρο.

Ο συνολικός μισθός διαμορφώνεται ως εξής: Κατώτατος μισθός 822 μικτά + 82.2 (10% επίδομα γάμου) + 82,2 (10% επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών) = 986,4 μικτά ή 849,6 καθαρά.

849,6 καθαρά + 123,3 (αποζημίωση χρήσης και συντήρησης για το ιδιόκτητο δίκυκλο 15% του μικτού κατώτατου μισθού) = 972,9 καθαρά, χωρίς τις βενζίνες.

Αντίστοιχα με παραπάνω: 972,9 Χ 12 μισθούς= 11.674,8 + 986,4 (δώρο Χριστουγέννων) + 493,2 (επίδομα αδείας) + 493,2 (δώρο Πάσχα) = 13.647,6 ευρώ το έτος καθαρά για 11 μήνες εργασίας.

Γ’ παράδειγμα: εργαζόμενος έγγαμος με 5νθήμερο & 8ωρο με μια τριετία προϋπηρεσίας.

Ο συνολικός μισθός διαμορφώνεται ως εξής: Κατώτατος μισθός 822 μικτά + 82,2 (10% επίδομα γάμου) + 82,2 (10% μια τριετία) + 82,2 (10% επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών) = 1068,6 μικτά ή 920,5 καθαρά.

920,5 καθαρά +123,3 (αποζημίωση χρήσης και συντήρησης για το ιδιόκτητο δίκυκλο 15% του μικτού κατώτατου μισθού) = 1043,8 καθαρά, χωρίς τις βενζίνες.

Αντίστοιχα στο έτος 1043,8 Χ 12 μισθούς = 12.525,6 + 1068,6 (δώρο Χριστουγέννων) + 534,3 (επίδομα αδείας) + 534,3 (δώρο Πάσχα) = 14.662,8 το έτος καθαρά για 11 μήνες εργασίας.

Για κάθε τριετία προσθέτουμε 82,2 ευρώ μέχρι τρεις τριετίες και έχουμε για δύο τριετίες μισθό: 1356,3 μικτά ή 1185,4 καθαρά/μήνα και για τρεις τριετίες: 1438,5 μικτά ή 1256,2 καθαρά/μήνα.

ΤΑ «ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ» ΣΤΗΝ ΚΣΣΕ

Η κεντρική ιδέα των ΣΣΕ γενικότερα είναι να διασφαλίζει δικαιότερους όρους για εμάς τους  εργαζόμενους. Με αυτό τον τρόπο οι εργοδότες δε μπορούν να διαπραγματεύονται ατομικά με τον καθέναν ξεχωριστά και έτσι να μας εκμεταλλεύονται ευκολότερα. Στα χρόνια των μνημονίων είχαμε την πλήρη αποδιάρθρωση των συλλογικών συμβάσεων. Με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκαν οι ευέλικτες/επισφαλείς σχέσεις εργασίας και οι ατομικές συμβάσεις με αποτέλεσμα την βύθιση των μισθών μας στα κατώτερα όρια που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας. Στην Ελλάδα μόλις το 20% των εργαζομένων καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη αυτό το ποσοστό ανέρχεται μεταξύ 60-80%. Λόγω των παραπάνω αντιλαμβανόμαστε την σημασία υπογραφής ΣΣΕ στον σύνολο των εργαζομένων. Ωστόσο, στην νέα ΚΣΣΕ στον επισιτισμό διαπιστώνουμε ότι η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) συνεχίζει να αποδέχεται το ξεχείλωμα της πενθήμερης εργασίας, με το να ζητά μεγαλύτερη προσαύξηση για τις επιπλέον εργάσιμες μέρες.

Η ΚΣΣΕ συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: «Απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας -το οποίο εξακολουθεί να ισχύει-αφού όποτε αυτή πραγματοποιείται αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας των καταστημάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυμία ή συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου». Ταυτόχρονα, για τις ώρες της 7 ης μέρας εργασίας η «προσαύξηση των αποδοχών σε περίπτωση εργασίας άνω των 48 ωρών εβδομαδιαίως ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου».

Ως σωματείο δεν πιστεύουμε ότι «λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας»,χρειάζεται να διαλύσουμε τις ζωές μας στη δουλεία. Οι επιχειρήσεις στον επισιτισμό και ιδιαίτερα στον τουρισμό, ως η βαριά βιομηχανία της χώρας, μπορούν να φροντίσουν να καλύψουν επαρκώς τις θέσεις εργασίας που χρειάζονται ώστε να παρέχουν τις μέγιστες παροχές που διαφημίζουν στους πελάτες τους. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει να διεκδικούμε όρους ώστε να ρυθμίζεται η εργασία μας και να διασφαλίζεται το 5νθήμερο-8ωρο με ικανοποιητικές απολαβές για την διαβίωσή μας.

Η ΝΕΑ ΚΣΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «ΑΔΗΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΛΩΜΕΝΗ ΕΡΓΣΙΑ»

Είναι κοινό μυστικό πως στα καταστήματα εστίασης η πραγματικότητα απέχει από την μισθολογική πραγματικότητα που θέτει η νέα ΚΣΣΕ. Μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας από μόνη της δε μπορεί να βάλει τέλος στην παρανομία και ατιμωρησία των εργοδοτών. Όπως προαναφέραμε η ΚΣΣΕ του 2023 είναι υποχρεωτική για όλες τις επισιτιστικές επιχειρήσεις.Αυτό δε συνέβαινε με την προηγούμενη ΚΣΣΕ της 12/12/2019 όπου «για να υποχρεούται ο εργοδότης να εφαρμόσει τους όρους αμοιβής και εργασίας μιας συλλογικής ρύθμισης που είναι σε ισχύ για τους εργαζόμενούς του, είναι τόσο αυτός (ο εργοδότης) όσο και οι εργαζόμενοι, να είναι μέλη των συμβαλλόμενων στην σύναψή τους οργανώσεων (εργοδοτικών και εργατικών αντίστοιχα)». Η σημαντική απόφαση για την υποχρεωτικότητα της ΚΣΣΕ στις 17/6/2023 αποτελεί ένα επιπλέον όπλο μας απέναντι στην ασυδοσία των εργοδοτών.

Συνάδελφοι συναδέλφισσες, οι ατομικές ή «προφορικές» συμφωνίες, τα 5 ευρώ την ώρα χωρίς δώρα, επιδόματα αδείας, άδεια, κυριακάτικες, νυχτερινές και λόγω αργιών προσαυξήσεις, είναι σαν να σερβίρουμε και εμείς μέσα στην απύθμενη θάλασσα της εκμετάλλευσης. Παραπάνω δόθηκαν αναλυτικά κάποια παραδείγματα για το τι υποχρεούνται να μας δίνουν για την επικίνδυνη, βαριά και ανθυγιεινή εργασία μας, για τις τριετίες, για το γάμο, για την χρήση του ιδιόκτητου οχήματος. Ο καθένας μπορεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της εκμετάλλευση και της κοροϊδίας μας. Στην ατομική συμφωνία πάντα θα είμαστε «δαγκωμένοι» από τον εργοδότη μας σε σύγκριση με μια συλλογική σύμβαση.

Συνάδελφοι συναδελφισσες, όπως καταλαβαίνετε, η κοροϊδία δεν έχει πάτο και η εκμετάλλευση είναι χωρίς όρια.Τα μόνα όρια που μπορούν να μπουν θα τα βάλουμε εμείς. Προχωράμε σε καταγγελίες στα αρμόδια ΣΕΠΕ. Το σωματείο κάθε Τρίτη είναι ανοικτό σε όλους τους συναδέλφους, ενημερώνει, μεταδίδει τις γνώσεις του και δημιουργεί προϋποθέσεις δικαίωσης των διεκδικήσεων. Κάθε φορά που ένας συνάδελφος, μια συναδέλφισσα αποφασίζει να βρει το δίκιο του, δεν βγαίνει χαμένος. Για την αξιοπρέπεια μας, για το μέλλον, την τάξη μας και τηνκοινωνία, σπάμε την σιωπή μας στην υποδηλωμενη και αδήλωτη εργασία.

 

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ – ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΝΣΗΜΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ

ΕΝΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ – ΤΑΧΥΔΙΑΝΟΜΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

6 Νοεμβρίου, 2023
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Πως λειτουργεί η Συνέλευση Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλου, τι είδους συνδικαλισμό προωθεί και ποιές είναι οι διαφορές της από τα παραδοσιακά σωματεία;

Οι διαδικασίες μας είναι αμεσοδημοκρατικές και δεν προωθούμε ούτε ιεραρχίες ούτε κάθετες ιεραρχικές δομές. Πιστεύουμε και αναδεικνύουμε τις ικανότητες κάθε συναδέλφου και δεν αναγνωρίζουμε πεφωτισμένους ηγέτες και πρωτοπορίες. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τρόποι επικοινωνίας με το σωματείο

Διεύθυνση: Σπύρου Τρικούπη 56, Τ.Κ. 114 73, Aθήνα
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 6946747244

Πότε βρισκόμαστε:

Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα διεξάγονται προπαρασκευαστικές συζητήσεις όπου σκιαγραφούμε διαθέσεις και καταθέτουμε ιδέες, προτάσεις και στρατηγικές προς συζήτηση.
Οι τακτικές μας συνελεύσεις γίνονται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα στις 6. Κάθε Τρίτη το σωματείο παραμένει ανοιχτό από τις 6 μέχρι τις 8, για να γνωριστούμε με νέους συναδέλφους.

INTERNATIONAL STRUGGLES

A selection of texts, material, analysis in other languages:

ALL languages HERE or select a language: EN | IT | PT | DE | ES