Καταγγελία- διαµαρτυρία – Η νέα ανεξάρτητη αρχή Επιθεώρησης Εργασίας καταστρατηγεί την εργατική νοµοθεσία εις βάρος των εργαζομένων οδηγών δικύκλου
Κείμενα - Προκηρύξεις

Καταγγελία- διαµαρτυρία – Η νέα ανεξάρτητη αρχή Επιθεώρησης Εργασίας καταστρατηγεί την εργατική νοµοθεσία εις βάρος των εργαζομένων οδηγών δικύκλου

Εδώ και τρεις µήνες η νέα ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας συστηµατικά και µεθοδευµένα δεν διαφυλάττει την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας σε ότι αφορά τα έξοδα κίνησης (καύσιµα) στους διανοµείς και τους κούριερ. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, εργαζόµενοι που προσέφυγαν στα παραρτήµατα της Ανεξάρτητης Αρχής στην Αθήνα και στη Ν. Ιωνία διεκδικώντας την καταβολή των εξόδων κίνησης (βενζίνες) από τους εργοδότες, δεν δικαιώθηκαν. Παρόλο που ο σχετικός ν. 4611/2019 και η ερµηνευτική εγκύκλιος που τον συνόδεψε, ρητά και ξεκάθαρα, αναφέρει πως τα έξοδα κίνησης (βενζίνες) καταβάλλονται από τους εργοδότες και µόνο αυτούς: «Η εν λόγω πρόσθετη αποζηµίωση καταβάλλεται αποκλειστικά για την κατελάχιστον κάλυψη των αυξηµένων αναγκών συντήρησης και χρήσης του οχήµατος, που συνεπάγεται η εντατική χρήση του για λογαριασµό της επιχείρησης, οπότε σαφώς δεν συµπεριλαµβάνονται σε αυτήν τα έξοδα κίνησης του οχήµατος ή άλλα ποσά που, στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας, καταβάλλονται από την εργοδότη για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης,». Η διατύπωση δεν αφήνει περιθώρια παρερµηνείας, σε κανέναν εκτός από κάποιους επιθεωρητές/τριες σε κάποια ΣΕΠΕ (Αθήνας & Ν. Ιωνίας).

Η ανεξάρτητη αρχή Επιθεώρηση Εργασίας, στην περίπτωση αυτή, όχι µόνο δε διαφυλάττει την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας από τους εργοδότες αλλά αποτρέπει τους εργαζόµενους να προσφεύγουν στην υπηρεσία και να διεκδικούν το δίκιο τους. Διαστρεβλώνοντας τους νόµους αλλά και την κοινή λογική, επιχειρεί να κάνει καθεστώς τη µη πληρωµή των καυσίµων. Επιπλέον, κάνει τα στραβά µάτια, ακόµα και σε περιπτώσεις, όπου η αδήλωτη εργασία είναι προφανης. Πόσο µυαλό χρειάζεται για να καταλάβει µια υπηρεσία πως δεν είναι δυνατόν ένας εργαζόµενος, που αµείβεται µε τον κατώτατο µισθό, να ζει µε 15-20 ώρες εργασία την εβδοµάδα. Δεν είναι δυνατόν µια επιχείρηση να δηλώνει πως κάνει διανοµή 13 ώρες την ηµέρα και να υπάρχουν ώρες που δεν υπάρχει δηλωµένος διανοµέας ή όποια άλλη ειδικότητα που εργάζεται στην εστίαση. Δεν βασίζεται στη λογική να δηλώνουν οι επιχειρήσεις ταχυεστίασης στις ώρες αιχµής 2-3 διανοµείς, ενώ απασχολούν τους διπλάσιους. Παρόλο που οι ενδείξεις για υποδηλωµένη και αδήλωτη εργασία και για εικονικές συµβάσεις είναι  ισχυρές και πολύ συνηθισµένες, οι εργαζόµενοι χρειάζεται να φτάνουµε στα δικαστήρια για να αποδείξουµε το δίκιο µας.

Είναι εξοργιστικό και απαράδεκτο, να προσφεύγουν εργαζόµενοι στα αρµόδια όργανα της ανεξάρτητης αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και κάποιοι επιθεωρητές να έχουν άγνοια της εργατικής νοµοθεσίας ή να ερµηνεύουν κατά το δοκούν τη σχετική νοµοθεσία και να µην δικαιώνονται οι εργαζόµενοι σε νόµιµες διεκδικήσεις τους, όπως τα έξοδα κίνησης. Δεν έχουν κανένα δικαίωµα να ερµηνεύουν το νόµο κατά το δοκούν. Το έργο της υπηρεσίας είναι ακριβώς το αντίθετο: να διαφυλάττει την εφαρµογή του εργατικού δικαίου. Μια τέτοια στάση εκτός από το ότι είναι αντιεπαγγελµατική, αποθαρρύνει τους συναδέλφους  για τις νόµιµες διεκδικήσεις τους και επισύρει ποινικές κυρώσεις

Στο πρόσφατο παρελθόν (09/2022), η νέα Ανεξάρτητη Αρχή σε ανακοίνωση της για το εργατικό δυστύχηµα του ανήλικου και αδήλωτου διανοµέα Βασίλη Μέρκουρι στην Σκάλα Ωρωπού, «µπέρδεψε» το όνοµα του καταστήµατος που εργαζόταν ο συνάδελφος. Το ψητοπωλείο «αλάτι και πιπέρι» βαφτίστηκε «ψωµί και αλάτι». Η ανακοίνωση αναπαράχθηκε από πλήθος µέσων µαζικής ενηµέρωσης, έντυπα και διαδικτυακά. Θα ήταν λεπτοµέρεια αν δεν είχαµε έναν εργαζόµενο ανήλικο νεκρό και έναν ιδιοκτήτη που είναι στη διοίκηση του όµορου δήµου. Στην ίδια ανακοίνωση, µυστήριο αποτελεί, πως τα αποτελέσµατα του ελέγχου ανακοινώθηκαν πριν γίνει ο έλεγχοςΓια αυτήν την υπόθεση έχουµε στείλει επιστολή στην ανεξάρτητη αρχή, από τις 18 Οκτώβρη 2022. Μέχρι σήµερα, 3 µήνες µετά, δεν έχουµε λάβει καµία απάντηση. Η µία υπηρεσία µας παραπέµπει σε άλλη και η διασπορά ψευδών ειδήσεων συνεχίζεται

Η συνέχεια των έργων της ανεξάρτητης αρχής ήρθε µε µια ανακοίνωση, που ανέφερε πως «στο διάστηµα από 29 Αυγούστου ως 15 Σεπτεµβρίου 2022 διενεργήθηκαν 1700 έλεγχοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν διανοµείς. Το αποτέλεσµα των ελέγχων αυτών ήταν να επιβληθούν πρόστιµα συνολικής αξίας  373.150,00 ευρώ, για 150 υποθέσεις παραβάσεων τις εργατικής νοµοθεσίας» Είναι ευρέως γνωστό πως η ταχυεστίαση και η ταχυµεταφορά είναι ταυτισµένες µε την αδήλωτη και υποδηλωµένη εργασία. Όµως η ανεξάρτητη αρχή δεν το ανακάλυψε. Αν δεχτούµε ότι ελέγχθηκαν 1700  επιχειρήσεις, τότε αυτό αντιστοιχεί σε 8.500-10.000  εργαζοµένους αν πάρουµε ένα µέσο όρο των 5-6 εργαζόµενων ανά επιχείρηση. Και από αυτούς τους χιλιάδες εργαζόµενους µόνο σε 150 διαπιστώθηκε κάποια εργοδοτική παράβαση. Κάπου χάνεται η αλήθεια

Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας είναι µια υπηρεσία για την προστασία της εργασίας. Στην εργασία όµως δεν κινδυνεύουν οι εργοδότες αλλά, οι εργαζόµενοι. Εµείς υφιστάµεθα την εκµετάλλευση, εργαζόµαστε µε εικονικές συµβάσεις και παθαίνουµε εργατικά ατυχήµατα και δυστυχήµατα. Οι εργοδότες αυθαιρετούν, παρανοµούν και κερδοσκοπούν εις βάρος µας. Η κυβέρνηση, µόλις ανέλαβε την εξουσία στοχοποίησε το ΣΕΠΕ. Κατήργησε τον ειδικό γραµµατέα του ΣΕΠΕ. Η αποψίλωση και η υποστελέχωση των υπηρεσιών εντάθηκαν, ώστε να δυσκολέψει το έργο τους και να περιοριστεί το εύρος των δυνατοτήτων του, ενώ το Μάη του 2022 µετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή, µε διοικητή διορισµένο από τον υπουργό εργασίας. Η συστηµατική προσπάθεια για διάλυση του ΣΕΠΕ είναι άλλη µια επίθεση στην εργασία και σε εµάς τους εργαζόµενους. Μια επίθεση που δεν µας βρίσκει µε σταυρωµένα χέρια, αλλά σε θέσεις µάχης, για άλλη µια φορά.

Μιλώντας για το επάγγελµά µας, του διανοµέα, του κούριερ και του υπάλληλου εξωτερικών εργασιών µε δίκυκλο, η κυβέρνηση και το υπουργείο εργασίας επιδεικνύει παντελή αδιαφορία. Ο ν.4611/2019, που επιτέλους κατοχύρωσε θεµελιώδη δικαιώµατα για το επάγγελµά µας, απαιτούσε µια σειρά από επεξηγηµατικές εγκυκλίους και κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) που θα όριζαν ξεκάθαρα  α) Τα είδη και τις προδιαγραφές των Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) β) Τις προδιαγραφές των κιβώτιων µεταφοράς (κουτιά).

Επιπλέον, αναδεικνύεται µία έλλειψη του υπουργείου για τον υπολογισµό των εξόδων κίνησης (βενζίνες), ειδικότερα όταν οι προσφεύγοντες συνάδελφοι δεν προσκοµίζουν αποδείξεις από βενζίνες. Το ΣΕΠΕ αναγνωρίζει την υποχρέωση των εργοδοτών για την καταβολή των καυσίµων αλλά αναφέρει πως  « επειδή δεν υπήρξε καµία νοµοθετική πρόβλεψη µετά την έκδοση της εγκυκλίου για την ρύθµιση του συγκεκριµένου ζητήµατος δεν µπορεί να σχηµατιστεί ασφαλής κρίση (ως προς το ύψος του ποσού) για την αξίωση των προσφευγόντων εργαζοµένωνΕδώ και τέσσερα χρόνια, από τότε που ανέλαβε τα ηνία η κυβέρνηση της ΝΔ, έχει ξεχάσει τις υποχρεώσεις της. Κλείνει το µάτι στην ασυδοσία των εργοδοτών, τους κτυπάει στην πλάτη και κάνει πράξη αυτό που είχε υποσχεθεί ο πρωθυπουργός, το 2019 στην προεκλογική του εκστρατεία, στους ξενοδόχους της Κω. Η µοναδική «καινοτοµία» που έκανε για το επάγγελµα, που την χαιρέτησαν οι πολυεθνικοί γίγαντες της gig economy, είναι που βάφτισε τους διανοµείς, που εργάζονται στις εταιρείες πλατφόρµες, ελεύθερους επαγγελµατίες. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες έχουν µόνο αυξηµένα κέρδη και καµία υποχρέωση προς τους εργαζοµένους και τα ασφαλιστικά ταµεία.

Ζούµε σε ζοφερούς και δύσκολους καιρούς. Η διάλυση της δηµόσιας υγείας είναι όλο και πιο εµφανής, φτάσαµε να µην έχουµε βασικά φάρµακα. Η κερδοσκοπία µε την τιµή των ενοικίων και του ρεύµατος οδηγεί µεγάλα κοµµάτια της εργατικής τάξης σε παγωµένα σπίτια που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες µας. Η ακρίβεια µας οδηγεί να στερούµαστε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ο νόµος Χατζηδάκη 4808/2021 απορυθµίζει τις εργασιακές σχέσεις ακόµη περισσότερο. Ποινικοποιεί τις απεργίες, επιχειρεί να φακελώσει και να φιµώσει τα σωµατεία και να διαλύσει κάθε έννοια συλλογικής διεκδίκησης. Προωθεί την ατοµική διαπραγµάτευση για να πετύχει την κατάργηση του 8ωρου και καταργεί την κυριακάτικη αργία σε πολλούς κλάδους της οικονοµίας.

Το σωµατείο µας, Συνέλευση Βάσης Εργαζοµένων Οδηγών Δικύκλου/ ΣΒΕΟΔ από το 2007 που ιδρυθήκαµε είµαστε στο δρόµο, στα µαγαζιά και στις επιχειρήσεις συνοµιλώντας µε συναδέλφους, σπάζοντας την τροµοκρατία και την οµερτά στις πιάτσες διανοµής και στις εταιρείες κούριερ. Κερδίζοντας µια σειρά από χαµένες υποθέσεις και την εµπιστοσύνη όλο και περισσότερων συναδέλφων. Ταυτόχρονα κάναµε ορατό το επάγγελµα και τα προβλήµατά του, χτίζοντας µε επιµονή το συλλογικό εµείς και αλλάζοντας τους όρους εργασίας. Το σωµατείο ξέρει να δίνει αγώνες και να τους κερδίζει. Τους κερδίζει γιατί δεν είναι µόνο του, έχει στο πλάι την στήριξη και την αποδοχή από όλο το επάγγελµα και όλη την εργατική τάξη.

Εφαρµογή του ν.4611/2019 για τα έξοδα κίνησης

Δικαίωση των συναδέλφων που έχουν προσφύγει στα αρµόδια ΣΕΠΕ

Καµία ανοχή στην αδήλωτη και υποδηλωµένη εργασία

Όχι άλλο αίµα εργατών για τα κέρδη των αφεντικών

Συνέλευση Βάσης Εργαζοµένων Οδηγών Δικύκλου, Γενάρης 2023

17 Φεβρουαρίου, 2023
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Πως λειτουργεί η Συνέλευση Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλου, τι είδους συνδικαλισμό προωθεί και ποιές είναι οι διαφορές της από τα παραδοσιακά σωματεία;

Οι διαδικασίες μας είναι αμεσοδημοκρατικές και δεν προωθούμε ούτε ιεραρχίες ούτε κάθετες ιεραρχικές δομές. Πιστεύουμε και αναδεικνύουμε τις ικανότητες κάθε συναδέλφου και δεν αναγνωρίζουμε πεφωτισμένους ηγέτες και πρωτοπορίες. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τρόποι επικοινωνίας με το σωματείο

Διεύθυνση: Σπύρου Τρικούπη 56, Τ.Κ. 114 73, Aθήνα
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 6946747244

Πότε βρισκόμαστε:

Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα διεξάγονται προπαρασκευαστικές συζητήσεις όπου σκιαγραφούμε διαθέσεις και καταθέτουμε ιδέες, προτάσεις και στρατηγικές προς συζήτηση.
Οι τακτικές μας συνελεύσεις γίνονται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα στις 6. Κάθε Τρίτη το σωματείο παραμένει ανοιχτό από τις 6 μέχρι τις 8, για να γνωριστούμε με νέους συναδέλφους.

INTERNATIONAL STRUGGLES

A selection of texts, material, analysis in other languages:

ALL languages HERE or select a language: EN | IT | PT | DE | ES