Επιτροπή εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood

Πρόταση για τροποποίηση του καταστατικού του επιχειρησιακού σωματείου efood Αττικής

Στ­ο παρόν άρθρο διατυπώνεται η πρόταση της Επιτροπή Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood για τροποποίηση του καταστατικού του επιχειρησιακού σωματείου efood Αττικής. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά ανά άρθρο οι αλλαγές και οι προσθήκες που προτείνουμε, ενώ το αρχικό καταστατικό ως έχει μέχρι τώρα μπορείτε να το διαβάσετε εδώ σε μορφή pdf.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤHN efood ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Άρθρο 4. Μέσα
Το Σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του μεταχειρίζεται όλα τα μέσα που παρέχονται από το νόμο στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ιδίως δε με τους ακόλουθους τρόπους και μέσα, που αναφέρονται ενδεικτικά:

 1. Με τη συσπείρωση και εγγραφή ως μελών του όλων των εργαζομένων στην εταιρεία – επιχείρηση «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και την κατάδειξη στα μέλη του της σημασίας και των πλεονεκτημάτων που έχει για αυτά η μαζική και καθολική οργάνωση τους στο Σωματείο, με την ανάπτυξη στα μέλη του συνδικαλιστικής συνείδησης.
 2. Διαπραγματεύεται την επίλυση των προβλημάτων των μελών του με κάθε αρμόδιο.
 3. Συμμετέχει ενεργώς με τους εκπροσώπους του στα κέντρα όπου λαμβάνονται αποφάσεις, για ό,τι αφορά τους εργαζόμενους – μέλη του και σε συναντήσεις με τον εργοδότη υποδεικνύοντας τις επιβαλλόμενες λύσεις.
 4. Διαπραγματεύεται, διεκδικεί, καταρτίζει και υπογράφει επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 5. Συνεργάζεται με τα συμβούλια εργαζομένων και την επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
 6. Υποστηρίζει με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο τα αιτήματα των εργαζόμενων μελών του, πραγματοποιεί παραστάσεις ενώπιον Αρχών, προβαίνει σε κάθε είδους κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, απεργίες.
 7. Αναφέρεται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του, τα μέλη του, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών του, καταγγέλλει και εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν το ίδιο το σωματείο ή τα μέλη του.
 8. Με την ίδρυση βιβλιοθήκης, λέσχης, κέντρου έρευνας και τεκμηρίωσης για την διαφώτιση των μελών του, όσον αφορά την πραγματική τους θέση στην κοινωνία και τα πραγματικά τους συμφέροντα, για την ταξική συνειδητοποίηση τους, την εμπέδωση της στενής αλληλεγγύης μεταξύ όλων των εργαζομένων, της ταξικής ενότητας και της ταξικής πάλης, την οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (διαλέξεων, σεμιναρίων, προβολών, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών) την έκδοση και κυκλοφορία ειδικών ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων ή και εφημερίδας μεταξύ των μελών του, επί εργατικού ασφαλιστικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου, με την δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.
 9. Με την συμμετοχή στον συνολικό αγώνα για την βελτίωση της θέσης και του βιοτικού επιπέδου όλων των εργαζόμενων.
 10. Με την ανάπτυξη της ενότητας και της αλληλεγγύης των μελών του Σωματείου.
 11. Με τη συνεργασία και τη σύμπραξη με άλλα σωματεία με τα οποία έχει παρεμφερείς σκοπούς. Με την ηθική και υλική υποβοήθηση άλλων συνδικαλιστικών και γενικά εργατικών οργανώσεων, πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων, που αγωνίζονται για νέες κατακτήσεις.
 12. Με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο, μη ειδικά αναφερόμενο στο άρθρο αυτό μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, των Διεθνών Συμβάσεων, των νόμων και της μέχρι σήμερα συνδικαλιστικής πρακτικής.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 4:
Άρθρο 4.1
“η ανάπτυξη της συνδικαλιστικής συνείδησης” είναι μια πρόταση που συνάδει απόλυτα με το συνδικαλισμό βάσης όσον αφορά:
α) το δομικό μοντέλο (αυτοοργάνωση/οριζοντιότητα/αντιιεραρχία)
β) τον τρόπο λειτουργίας (διαρκής συνέλευση με τέσσερις ημέρες το μήνα για συζήτηση με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες πάνω σε εργασιακά θέματα, τέσσερις ημέρες για προπαρασκευή της ημερήσιας διάταξης των μηνιαίων τακτικών και έκτακτων συνελεύσεων και περιοδικές εξορμήσεις για συνδικαλιστική προπαγάνδα, μοίρασμα εφημερίδας, προκηρύξεων, αφισοκολλήσεις και επαφή/διάδραση με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες του επαγγέλματος.
Άρθρο 4.6 “κάθε είδους κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, απεργίες.”
Το ζήτημα των απεργιών είναι για εμάς ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα καθώς στο πέρασμα των δεκαετιών έχουν δυστυχώς ευτελιστεί και απονοηματοδοτηθεί. Πάγια θέση μας είναι πως οι απεργίες απαιτούν μεγάλες καμπάνιες, ενημέρωση και συζήτηση με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες στις πιάτσες και στους χώρους δουλειάς. Η πολύμηνη προετοιμασία των απεργιών και η ξεκάθαρη στόχευση είναι για εμάς ο κανόνας. Τυχόν εξαίρεση την συζητάμε εφόσον προκύψει και τοποθετούμαστε αναλόγως. Όμως σε καμία περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να διανθίζουμε ως μαϊντανοί τις απεργίες της τελευταίας στιγμής και τις πάσης φύσεως «ντουφεκιές» που κουράζουν και απογοητεύουν τον κόσμο της δουλειάς. Δυστυχώς η υπερβολική κατάχρηση ενός σημαντικότατου για την τάξη μας όπλου έχει γυρίσει μπούμερανγκ ενάντια στα ταξικά μας συμφέροντα. Πλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις αντί να προωθεί τις θέσεις, τα αιτήματα και τις επιδιώξεις μας μετατρέπεται σε όπλο της αστικής τάξης και των εργοδοτών εναντίον μας. Ο συνδικαλισμός πέρα από τις κοινοβουλευτικές παθογένειες που έχει αναπτύξει (ανάθεση, διαφθορά) δέχεται και τη διαρκή επίθεση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που ανήκουν στα μεγάλα εργοδοτικά τραστ των εφοπλιστών/εργολάβων/καναλαρχών. Ως συνδικαλιστές έχουμε βρεθεί σε μία μέγγενη όπου οι συνδικαλιστικοί αγώνες λοιδορούνται και οι νοηματοδοτήσεις τους αντιστρέφονται. Από αγώνες για την τάξη και κατ’ επέκταση την κοινωνία παρουσιάζονται ως αντικοινωνικοί και ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων. Και για να απεμπλακούμε από τον φαύλο κύκλο που μας έχουν εγκλωβίσει κράτος και εργοδότες, με όποιο προσωπείο και αν εμφανίζονται, είναι απαραίτητο να επιστρέψουμε στα βασικά. Πολύμηνη προετοιμασία και συνδικαλιστική δουλειά στη βάση. Στην τελική αυτό είναι και το ζητούμενο. Η καθημερινή παρουσία των συνδικαλιστών στις πιάτσες και στους χώρους δουλειάς. Η ζύμωση, η ώσμωση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Η απεργιακή ημέρα είναι η Καβαφική Ιθάκη. Γιατί είναι το ταξίδι, η προετοιμασία της απεργίας που νοηματοδοτεί την απεργιακή ημέρα.
Άρθρο 4.8 “έκδοση και κυκλοφορία ειδικών ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων ή και εφημερίδας. ” Το ζήτημα της προπαγάνδας, του διαλόγου, της ανταλλαγής απόψεων, της ελεύθερης έκφρασης όλων των τάσεων σε εφημερίδα, στο διαδίκτυο οπουδήποτε έχουμε τη δυνατότητα να εκφράζουμε τις θέσεις μας χωρίς κρατικές/εργοδοτικές παρεμβάσεις και μιντιακή λογοκρισία αποτελεί επιτακτική ανάγκη και διαρκές επιδιωκόμενο.
Άρθρο 4.11  “Με τη συνεργασία και τη σύμπραξη με άλλα σωματεία με τα οποία έχει παρεμφερείς σκοπούς.” Η συνεργασία είναι πάντοτε επιθυμητή αρκεί το επιδιωκόμενο να είναι ταξικό. Εάν το επιδιωκόμενο είναι κομματικό, οι παρατάξεις και οι οργανώσεις έχει αποδειχτεί πως σκιαμαχούν ατέρμονα σε βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων. Πρόκειται για παθογένειες που ταλαιπωρούν τον συνδικαλισμό και έχουν συντελέσει στην προσπάθεια του κράτους και των εργοδοτών να απομειώσει τους εργατικούς αγώνες και τις ταξικές διεκδικήσεις. Ως συνδικαλιστές βάσης δεν είμαστε ούτε απολίτικοι ούτε εναντίον της πολιτικής όμως θέλουμε την πολιτική να στηρίζει και να διευρύνει και όχι να σμικρύνει τη συνδικαλιστική δυναμική. Δυστυχώς, η πείρα μας έχει διδάξει πως όταν το κομματικό συμφέρον έρχεται σε σύγκρουση με το ταξικό, οι εργαζόμενοι βγαίνουν πάντοτε χαμένοι, απογοητεύονται και γυρνούν την πλάτη στον συνδικαλισμό. Και σε αυτό ακριβώς το έδαφος ανθίζουν οι λογικές του «όλοι ίδιοι είναι».
“δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων.” Πρώτα και κύρια ως συνδικαλιστές βάσης επιδιώκουμε ισχυρά πρωτοβάθμια και θεωρούμε απαράδεκτο, όταν και όποτε συμβαίνει, οι προτάσεις, οι θέσεις, η ανάλυση και οι διεκδικήσεις ενός πρωτοβάθμιου σωματείου να παρακάμπτονται ή να διαμεσολαβούνται από οποιοδήποτε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο όργανο. Στις πάσης φύσεως διαπραγματεύσεις τα πρωτοβάθμια σωματεία επιβάλλεται να εκπροσωπούνται από τα μέλη τους και όχι από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια όργανα. Οποιαδήποτε παράκαμψη ή «καπέλωμα» πρωτοβάθμιου οργάνου για ζητήματα που το αφορούν, αποτελεί επιβολή και πατερναλισμό που διακατέχεται από βαθιά αντιδημοκρατικές αντιλήψεις. Τυχόν κοινή κάθοδος σε διαπραγματεύσεις ή οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει απαραίτητα να προκύπτει από κοινές συμφωνίες και προεργασίες σύνθεσης και συνδιαμόρφωσης.


Άρθρο 6. Μέλη του Σωματείου – προϋποθέσεις εγγραφής

 1. Μέλος του σωματείου γίνεται κάθε πρόσωπο που εργάζεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στην εταιρεία – επιχείρηση «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ανεξάρτητα από τον τυχόν χαρακτηρισμό της σύμβασης του από τον εργοδότη (π.χ ψευδεπίγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών – συνεργάτη), από ηλικία, φύλο, θρήσκευμα και εθνικότητα, ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή την εξειδίκευση που έχει, ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης του, με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (μόνιμοι ή έκτακτοι, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης, διαλείπουσας ή εκ περιτροπής απασχόλησης), εφόσον έχει συμπληρώσει ένα δίμηνο εργασίας μέσα στον τελευταίο χρόνο στην εταιρεία- επιχείρηση.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν μέλη του σωματείου οι παραπάνω εργαζόμενοι είναι να αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 3. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ή να γίνει μέλος και σε άλλο τυχόν επιχειρησιακό σωματείο. Στην περίπτωση αυτή, αν δηλαδή είναι μέλος άλλου τυχόν επιχειρησιακού σωματείου, για να γίνει δεκτή η αίτηση του περί της εγγραφής του στο μητρώο μελών του σωματείου, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο πρωτοκολλημένης αίτησης διαγραφής του από το άλλο τυχόν επιχειρησιακό σωματείο.
 4. Μέλη του σωματείου δεν μπορούν να γίνουν τα μέλη της διοίκησης της επιχείρησης «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» καθώς και εργαζόμενοι οι οποίοι παρέχουν στην εργοδότιδα εταιρία υπηρεσίες διευθυντικού στελέχους.
 5. Το υποψήφιο μέλος για να αποκτήσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους του σωματείου θα πρέπει να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη αίτηση με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των μελών του σωματείου και να πληρώσει το καθορισμένο ποσό εγγραφής. Με την αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου το υποψήφιο μέλος δηλώνει υπεύθυνα :
  α) ότι εργάζεται στην εταιρεία – επιχείρηση «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
  β) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού,
  γ) τα στοιχεία του δηλαδή: όνομα επίθετο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, τα στοιχεία της αστυνομικής του ταυτότητας (αριθμός δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία έκδοσης, εκδούσα αρχή), την ακριβή διεύθυνση κατοικίας του, τηλέφωνο οικίας, τηλέφωνο εργασίας,
  δ) τον αριθμό του εκλογικού συνδικαλιστικού του βιβλιαρίου ή του ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας του ασφαλιστικού οργανισμού,
  ε) επίσης ότι αποδέχεται να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του για τις ανάγκες δημιουργίας αρχείου στο σωματείο
  στ) αν είναι μέλος άλλου σωματείου
  ζ) Ότι οφείλει να γνωστοποιεί στην διοίκηση του Σωματείου την τυχόν αλλαγή της διευθύνσεως κατοικίας του και ότι δέχεται να καταβάλλει το αντίτιμο της μηνιαίας συνδρομής που θα καθορίζεται βάσει των αναγκών του Σωματείου από την Γεν. Συνέλευση.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις αιτήσεις εγγραφής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την υποβολή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το υποψήφιο μέλος έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι υποχρεωμένο να κάνει την εγγραφή του στα μητρώα μελών του σωματείου. Την απόφαση αποδοχής της εγγραφής αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν το ΔΣ απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα δεν απαντήσει στο αιτούντα, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα δικαστηριακής προσφυγής, υποβάλλοντας ένσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την οποία αποφασίζει τελεσίδικα η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που θα αποφασίσει οριστικά. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να θέσει ως θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης την εξέταση της αίτησης αυτής. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης της Διοίκησης μέχρι την ανάκληση της από τη Γ. Σ. ή το Δικαστήριο.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 6:
α) Να σημειώσουμε πως η αρίθμηση στο άρθρο 6 είναι λάθος καθώς πηγαίνει από το 1,2,3 στο 2,3,4.
β) Συμφωνούμε απόλυτα με την ένταξη των «freelancer», «συνεργατών», «ελεύθερων επαγγελματιών» στο σωματείο καθώς πάγια θέση μας είναι πως, μεταξύ άλλων, πρόκειται για ψευδή αυτοαπασχόληση που στόχο έχει τη μετακύλιση του εργατικού κόστους στην πλάτη του εργαζόμενου/ης.
γ1) Στο καταστατικό θα πρέπει να ορίζεται ρητά κάθε πότε θα καλούνται οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ2) οι συνεδριάσεις θα πρέπει να ανακοινώνονται έγκαιρα στο διαδικτυακό site ή στο αντίστοιχο forum του επιχειρησιακού σωματείου και
γ3) οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι ανοιχτές ώστε όλοι οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους είτε προφορικά είτε γραπτά.
Για να μην είναι το άρθρο 5.1 * ένα «άδειο πουκάμισο» θα πρέπει να ορίσουμε με σαφήνεια στο καταστατικό τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για παράδειγμα στη ΣΒΕΟΔ έχουμε:
a) τέσσερα (4) ανοίγματα του σωματείου το μήνα, κάθε Τρίτη στις 18:00
β) τέσσερις (4) προπαρασκευαστικές συνελεύσεις το μήνα, κάθε Σάββατο στις 18:00
γ) την τακτική συνέλευση του σωματείου κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα.
Φυσικά, η ζωή του σωματείου με εξορμήσεις, μοιράσματα ενημερωτικού υλικού και πάσης φύσεως παρεμβάσεις είναι πολύ πιο πλούσια όμως εδώ αναφερόμαστε στις κύριες τακτικές διαδικασίες.

*Άρθρο 5. Βασικές αρχές λειτουργίας του σωματείου

 1. Η Δημοκρατική διαδικασία. Με αυτή πρέπει να επιτυγχάνεται η ελεύθερη έκφραση και η συζήτηση όλων των απόψεων, η εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών του Σωματείου για την λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων και τον έλεγχο της Διοίκησης και των άλλων οργάνων καθώς και η κατοχύρωση της έκφρασης της εκάστοτε μειοψηφίας.

Άρθρο 7. Δικαιώματα των μελών του Σωματείου

 1. Όλα τα μέλη του σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους και έχουν τα ίδια δικαιώματα.
 2. Τα μέλη του Σωματείου που πληρούν τις διατάξεις του καταστατικού έχουν τα παρακάτω δικαιώματα :
  α. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο και να ψηφίζουν επί όλων των θεμάτων.
  β. Να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης και τους αντιπροσώπους του σωματείου σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
  γ. Να λαμβάνουν μέρος σε κάθε διαδικασία που αφορά το σωματείο και τα συμφέροντα των μελών του.
  δ. Να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που νόμιμα επιδιώκει και κατακτά το σωματείο.
  ε. Να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου στη Διοίκηση του Σωματείου, στην Ελεγκτική Επιτροπή και σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή, που από το καταστατικό προβλέπεται εκλογική διαδικασία. Επίσης να εκλέγουν και να εκλέγονται αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
  στ. Να υποβάλλουν στη Διοίκηση και τα άλλα όργανα του Σωματείου έγγραφες και προφορικές προτάσεις για οποιαδήποτε θέμα.
  ζ. Να απαιτούν την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και να ενημερώνονται τακτικά επί της πορείας των υποθέσεων του.
  η. να ζητούν την μεσολάβηση, συμπαράσταση, προστασία, επέμβαση από την Διοίκηση του Σωματείου και την εκπροσώπηση του ενώπιον των Δικαστηρίων, των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας και των αρμόδιων εν γένει Αρχών και ενώπιον του Εργοδότη για τη ρύθμιση ζητημάτων και διαφορών που ανακύπτουν στον χώρο εργασίας.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 7: Όπως αναφέρουμε και στο σχολιασμό του άρθρου 6 οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι ανοιχτές ώστε όλοι οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους είτε προφορικά είτε γραπτά.
Για να μην είναι το άρθρο 5.1 (Βασικές αρχές λειτουργίας του σωματείου) αλλά και το άρθρο 7 (Δικαιώματα μελών του σωματείου) ένα «άδειο πουκάμισο» θα πρέπει να ορίσουμε με σαφήνεια στο καταστατικό, τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όμως το πλέον σημαντικό είναι τα άρθρα να μην ακυρώνουν το ένα το άλλο, να μην είναι ανοιχτά σε πολλαπλές ερμηνείες αλλά να συγκλίνουν στο σύνολό τους πως όλες οι εξουσίες πηγάζουν από την συνέλευση και επιστρέφουν στη συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για να εκπροσωπεί τις απόψεις των μελών της συνέλευσης του σωματείου και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην αποκτά υπερεξουσίες, να μην έχει τη δυνατότητα να παρακάμψει «καταστατικά» την συνέλευση. Ως ΣΒΕΟΔ θεωρούμε την εκλογή στο ΔΣ μια θέση κυρίως τιμητική, επιφορτισμένη με την διεκπεραίωση των αποφάσεων των μελών της συνέλευσης. Και επειδή πρόκειται για ένα έργο δύσκολο και χρονοβόρο είναι σημαντικό και ταυτόχρονα απαραίτητο στη διεκπεραίωση των εργασιών να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι/ες. Με αυτό τον τρόπο το σωματείο αποκτά «σώμα» και ουσία καθώς όσο το δυνατόν περισσότεροι/ες, ανάλογα με το χρόνο και τις δυνατότητές τους, εμπλέκονται με την καθημερινότητα και την ζωή του σωματείου.


Άρθρο 8. Υποχρεώσεις μελών

 1. Όλα τα μέλη του σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις
 2. Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:
  α) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο (μηνιαία συνδρομή, εισφορές, δικαίωμα εγγραφής κλπ.)
  β) Κατά το χρόνο αποδεδειγμένης στράτευσης, σχετικά μακράς ασθένειας και ανεργίας των μελών, δεν οφείλεται από αυτά η καταβολή της μηνιαίας συνδρομής τους, ούτε διαγράφονται από το μητρώο μελών εκ της μη καταβολής συνδρομής κατά το χρόνο της βεβαιούμενης στράτευσης, ανεργίας, και ασθένειας τους και για αυτό το διάστημα θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένα.
  γ) να τηρούν το καταστατικό και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
  δ) να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σωματείου, να αναλαμβάνουν και να εκτελούν κάθε καθήκον το οποίο τους αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
  ε) να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις στις εκλογές, στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και απεργιακούς τυχόν αγώνες και γενικότερα σε όλες τις δραστηριότητες που προάγουν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του σωματείου.
  στ) Να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό για το συμφέρον και την προαγωγή των σκοπών του σωματείου και η διαγωγή τους να είναι σύμφωνη με την εργατική αλληλεγγύη και συνείδηση, δηλαδή να μην προβαίνουν σε πράξεις και παραλείψεις επιζήμιες για συναδέλφους τους και σε πράξεις που αντίκεινται στους σκοπούς του Σωματείου.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 8: Για να αποσαφηνίσουμε ακόμα περισσότερο το σκεπτικό μας θα προτείναμε τις εξής αλλαγές στη διατύπωση των άρθρων 8γ κα 8δ:
γ) να τηρούν το καταστατικό και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που είναι επιφορτισμένο να διεκπεραιώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
δ) να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σωματείου, να αναλαμβάνουν και να εκτελούν κάθε καθήκον το οποίο τους αναθέτει η Γενική Συνέλευση είτε άμεσα είτε μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δεν μας πειράζει να γίνουμε κουραστικοί καθώς είμαστε υποχρεωμένοι/ες να ξεκαθαρίσουμε σε όλους τους τόνους πως θέλουμε το καταστατικό σε όλα του τα άρθρα να ξεκαθαρίζει πως όλες οι εξουσίες πηγάζουν και επιστρέφουν στη συνέλευση.


Άρθρο 12. Διαχείριση

 1. Το σωματείο τηρεί λογαριασμό σε ένα από τα υποκαταστήματα των τραπεζών που εδρεύουν στην Αθήνα. Σε αυτόν κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο, εκτός από ένα ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ΔΣ στις αρχές του χρόνου, που το κρατάει στα χέρια του ο ταμίας για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών του σωματείου.
 2. Η περιουσία του σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζει το καταστατικό, ούτε η εκμετάλλευση της μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να συνεπάγεται ανάμιξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 12: *Η παρατήρηση, προσθήκη με πορτοκαλί, αφορά και πάλι την εξίσωση Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης.

 1. Το σωματείο τηρεί λογαριασμό σε ένα από τα υποκαταστήματα των τραπεζών που εδρεύουν στην Αθήνα. Σε αυτόν κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο, εκτός από ένα ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ΔΣ με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στις αρχές του χρόνου, που το κρατάει στα χέρια του ο ταμίας για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών του σωματείου.

Άρθρο 13. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων

 1. Το Σωματείο έχει την υποχρέωση να τηρεί όσα βιβλία και στοιχεία ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό. Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικώς τα ακόλουθα βιβλία:
  α) Μητρώου Μελών
  β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης
  γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
  δ) Ταμείου
  ε) Περιουσίας
 1. Το ΔΣ μπορεί να αποφασίζει να τηρούνται οποιαδήποτε άλλα βιβλία και στοιχεία.
 2. Κάθε μέλος δικαιούται ύστερα από έγγραφη αίτηση του προς το ΔΣ να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 13: *Η παρατήρηση, προσθήκη με πορτοκαλί, αφορά και πάλι την εξίσωση Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 13.2 Το ΔΣ με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίζει να τηρούνται οποιαδήποτε άλλα βιβλία και στοιχεία.


Άρθρο 14. Συμμετοχή του σωματείου σε άλλες οργανώσεις

 1. Το σωματείο συμμετέχει ενεργά και δραστήρια στην δευτεροβάθμια οργάνωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), που είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και μπορεί επίσης να γίνει μέλος και άλλων δευτεροβάθμιων οργανώσεων, όπως ομοσπονδίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.
 2. Το Σωματείο μπορεί να είναι μέλος μιας μόνο Ομοσπονδίας και ενός μόνο Εργατικού Κέντρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τη διαγραφή του Σωματείου από κάθε συνδικαλιστική οργάνωση και την προσχώρηση του σε άλλη.
 4. Στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση το σωματείο εκπροσωπείται δια μέσου μιας μόνο δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 14: Εδώ θα επαναλάβουμε την ανάλυση που καταθέσαμε και στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού: «Πρώτα και κύρια ως συνδικαλιστές βάσης επιδιώκουμε ισχυρά πρωτοβάθμια και θεωρούμε απαράδεκτο, όταν και όποτε συμβαίνει, οι προτάσεις, οι θέσεις, η ανάλυση και οι διεκδικήσεις ενός πρωτοβάθμιου σωματείου να παρακάμπτονται ή να διαμεσολαβούνται από οποιοδήποτε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο όργανο. Στις πάσης φύσεως διαπραγματεύσεις τα πρωτοβάθμια σωματεία επιβάλλεται να εκπροσωπούνται από τα μέλη τους και όχι από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια όργανα. Οποιαδήποτε παράκαμψη ή «καπέλωμα» πρωτοβάθμιου οργάνου για ζητήματα που το αφορούν, αποτελεί επιβολή και πατερναλισμό που διακατέχεται από βαθιά αντιδημοκρατικές αντιλήψεις. Τυχόν κοινή κάθοδος σε διαπραγματεύσεις ή οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει απαραίτητα να προκύπτει από κοινές συμφωνίες και προεργασίες σύνθεσης και συνδιαμόρφωσης.»


Άρθρο 16. Γενική Συνέλευση των μελών

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή από το καταστατικό σε άλλο όργανο. Αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα υπαγόμενο κανονικά στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση του εν λόγω οργάνου.
 2. Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου.
 3. Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ., αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού, για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
 4. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, για την διάλυση του σωματείου, για τη συμμετοχή του σε ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα.
 5. Αποφασίζει για την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων.
 6. Εκλέγει κάθε τρία χρόνια τα διοικητικά και ελεγκτικά όργανα του σωματείου και τους αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
 7. Αποφασίζει για το αν το σωματείο θα αντιπροσωπευθεί στην τριτοβάθμια οργάνωση μέσα από το Εργατικό Κέντρο ή μέσα από την ομοσπονδία.
 8. Η Γ.Σ. με απόφαση της δύναται να αυξομειώνει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και μηνιαίας συνδρομής των μελών.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 16:
16.1 Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή από το καταστατικό σε άλλο όργανο. Αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα υπαγόμενο κανονικά στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση του εν λόγω οργάνου.
Ως επιτροπή θεωρούμε πως το άρθρο 16.1 όπως είναι διατυπωμένο αφαιρεί την εξουσία από τη Γενική Συνέλευση καθώς ορίζει πως:

 1. Για τα ζητήματα του σωματείου, δηλαδή της συνέλευσης των μελών, μπορεί να αποφασίσει άλλο όργανο που του έχει ανατεθεί η εξουσία από το νόμο ή το καταστατικό.
 2. Όμως δεν μας ξεκαθαρίζει ποιο είναι το άλλο όργανο που θα αποφασίσει στο όνομα της γενικής συνέλευσης.
 3. Δεν μας ξεκαθαρίζει ποιος είναι ο νόμος που αναθέτει την εξουσία σε άλλο όργανο.
 4. Δεν μας ξεκαθαρίζει ποιο σημείο του καταστατικού και για ποιο λόγο παραχωρεί την εξουσία σε άλλο όργανο πέρα από τη γενική συνέλευση
  Για την πρόταση που αναφέρει πως η γενική συνέλευση «Αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα υπαγόμενο κανονικά στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση του εν λόγω οργάνου» θεωρούμε πως απέχει από τη λογική της άμεσης δημοκρατίας και του καθολικού ελέγχου του σωματείου από τη γενική συνέλευση.
  Στην πρόταση μέσω μιας δυσνόητης λεκτικής ακροβασίας που θεωρούμε πως ανοίγει την κερκόπορτα σε πολλαπλές ερμηνείες που δεν εξυπηρετούν τη γενική συνέλευση και την άμεση δημοκρατία, υποστηρίζεται πως:
  α) η συνέλευση θα αποφασίσει
  β) για θέμα που κανονικά υπάγεται στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου
  γ) μετά από απόφαση του άλλου οργάνου.
  Για να μην μακρηγορούμε και επειδή δεν θέλουμε να θεωρήσουμε πως η πρόταση είναι κακόβουλη προτείνουμε την εξής απλή και σαφή διατύπωση για το άρθρο 16.1:
  Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα. Τελεία.
  Με αυτό τον απλό τρόπο όλα τα τμήματα του άρθρου υπάγονται και καθορίζονται από το 16.1 δηλαδή από τη Γενική Συνέλευση. Ως επιτροπή, σε αυτή μας την πρόταση που στηρίζει την άμεση δημοκρατία στα σωματεία, θεωρούμε τη συμφωνία όλων των συναδέλφων/ισσών δεδομένη.
  Στο άρθρο 16.4 η γενική συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, οπότε σε αυτό το άρθρο βασίζουμε την πρότασή μας για αλλαγές και τροποποιήσεις του καταστατικού.
  Στο άρθρο 16.5 ορίζεται πως η γενική συνέλευση αποφασίζει για την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων (για τις απεργίες καταθέσαμε περιληπτικά την άποψή μας στο άρθρο 4.6).

Άρθρο 17. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

 1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Στην τακτική Γ.Σ. εγκρίνεται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της διοίκησης για την προηγούμενη χρονιά και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.
 2. Η Γ. Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ύστερα από απόφαση του Δ. Σ. με ανακοινώσεις στους χώρους δουλειάς και στα γραφεία του Σωματείου, καθώς και με κάθε άλλο μέσο που μπορεί να βοηθήσει στην πληροφόρηση των μελών, κατά την κρίση του Δ.Σ. Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 5 μέρες πριν και να καθορίζει τον ακριβή τόπο και χρόνο (έτος, μήνας, ημέρα και ώρα) που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην ίδια γνωστοποίηση πρέπει να αναφέρεται αν είναι η πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη σύγκληση της Γ.Σ.
 3. Το Δ.Σ. δύναται να καλέσει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα λόγου, εκπροσώπους άλλων Εργατοϋπαλληλικών, Επιστημονικών, Σπουδαστικών, Εκπολιτιστικών κλπ οργανώσεων, φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους του Νομοθετικού Σώματος της χώρας, αν κρίνει ότι η παράσταση τους συντελεί στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου. Όμως η παρουσία τούτων περιορίζεται σε χρόνο πριν από την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή μετά την εξάντληση των θεμάτων αυτής.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 17: Ως συνδικαλιστές βάσης, προερχόμενοι από το Ομοιοεπαγγελματικό Σωματείο «Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου» για courier/ταχυμεταφορείς, delivery/ταχυδιανομείς και υπαλλήλους εξωτερικών εργασιών με δίκυκλο, θεωρούμε πως ένα σωματείο που συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, είναι καταδικασμένο να αποτύχει από έλλειψη ζύμωσης, τριβής και αλληλεπίδρασης. Από έλλειψη συνδικαλιστικού οξυγόνου καθώς ξεκινά, ορίζει και οριοθετεί το παρόν και το ανύπαρκτο μέλλον του, ως σωματείο σφραγίδα.
Και αυτό το λέμε γιατί:
α) ως ΣΒΕΟΔ έχουμε τέσσερα ανοίγματα του σωματείου το μήνα για διαβούλευση και επίλυση εργασιακών θεμάτων των συναδέλφων/ισσών
β) τέσσερις προπαρασκευαστικές, ανοιχτές σε όλα τα μέλη, συνελεύσεις το μήνα για καθορισμό της τακτικής/στρατηγικής του σωματείου και συνδικαλιστική ζύμωση
γ) μία τακτική γενική συνέλευση το μήνα.
Αυτές είναι οι ελάχιστες συνευρέσεις μας κάθε μήνα καθώς η δυστοπική πραγματικότητα του επαγγέλματος, που όλοι και όλες γνωρίζουμε, καθορίζουν μια πολύ πιο έντονη συνδικαλιστική καθημερινότητα.
Επίσης η σύγκληση της συνέλευσης, ο τόπος, ο χώρος, ο χρόνος και η συχνότητα, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερο από μια φορά το μήνα, θα πρέπει να ορίζεται ρητά από το καταστατικό. Η συχνότητα των Γενικών Συνελεύσεων θα πρέπει να ορίζεται από το καταστατικό και όχι να συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ύστερα από απόφαση του Δ. Σ.
Επίσης, εάν στη μία ίσον καμία συνέλευση το χρόνο Το Δ.Σ. δύναται να καλέσει στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα λόγου, εκπροσώπους άλλων Εργατοϋπαλληλικών, Επιστημονικών, Σπουδαστικών, Εκπολιτιστικών κλπ οργανώσεων, φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους του Νομοθετικού Σώματος της χώρας, αν κρίνει ότι η παράσταση τους συντελεί στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου ακόμη και αν η παρουσία τούτων περιορίζεται σε χρόνο πριν από την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή μετά την εξάντληση των θεμάτων αυτής το σωματείο δεν έχει καμία πιθανότητα να αποκτήσει τη δική του ζωή.
Και δεν είναι θέμα συνδικαλιστικής κριτικής. Είναι θέμα απλής λογικής. Ένα σωματείο αποκομμένο από την ώσμωση, τη ζύμωση, τη σύνθεση/συνδιαμόρφωση, την αλληλεπίδραση, με μία συνέλευση το χρόνο δεν μπορεί να έχει τη συνδικαλιστική συγκρότηση για να κάνει τέτοιου τύπου άλματα. Και εμείς ως επιτροπή δεν θέλουμε τα μέλη του σωματείου να παρακολουθούμε τις όποιες συνδικαλιστικές διαδικασίες σαν τα πρόβατα. Οπότε για το άρθρο 17 προτείνουμε:
α) ανοιχτά Διοικητικά Συμβούλια με δικαίωμα λόγου σε όλα τα μέλη
β) να καθορίζονται από το καταστατικό οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές διαδικασίες όπως κατάθεση γραπτών προτάσεων και υπομνημάτων με αποδέκτη τα μέλη του σωματείου για ενημέρωση και ζύμωση
γ) οι δημοσιοποιημένες προτάσεις να κατατίθενται και οι αποφάσεις να λαμβάνονται από την μηνιαία γενική συνέλευση του σωματείου
δ) το διοικητικό συμβούλιο να αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις αποφάσεις.
Σε κάθε περίπτωση το άρθρο 17 αντί να συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες στο Δ.Σ προτείνουμε να ξαναγραφτεί ώστε να αποκεντρώνει τις εξουσίες, να τις δίνει στα μέλη του σωματείου, στο ανώτατο όργανο του σωματείου, στη Γενική Συνέλευση.


Άρθρο 18. Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται με τα άρθρα 99 και 100 του Αστικού Κώδικα, όταν είναι παρόντα το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Γ. Σ. στην οποία απαιτείται η παρουσία του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αν ούτε και αυτή έχει απαρτία συγκαλείται νέα με απαραίτητη την παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η επαναληπτική συνέλευση γίνεται μέσα σε 2 μέχρι 15 μέρες από τη ματαίωση της προηγούμενης και δεν μπορούν να προστεθούν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
 3. Αν και στη τρίτη σύγκλιση της η Γ.Σ. δεν έχει την απαιτούμενη απαρτία, δεν μπορεί να συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση πριν περάσει ένας μήνας, οπότε η νέα αυτή Γ.Σ. θεωρείται ως πρώτη.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 18:
Σημείωση: Άρθρο 99 του αστικού κώδικα. Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
Άρθρο 100 του αστικού κώδικα. Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.
Προτείνουμε το άρθρο 18 να συζητηθεί διεξοδικά ώστε στο καταστατικό να ορίζεται με ποιο τρόπο η γενική συνέλευση θα μπορεί να συγκαλείται πάντοτε επιτυχώς. Με τρόπο που να επιτυγχάνει την απαραίτητη απαρτία για να λαμβάνει τις αποφάσεις. Το καταστατικό και η λειτουργία της συνέλευσης θα πρέπει να είναι ένα λειτουργικό εργαλείο ταξικής πάλης και όχι ένα γραφειοκρατικό αδιέξοδο. Επιμένουμε πως το κλειδί της επίλυσης των ζητημάτων επιβάλλεται να βρίσκεται στα χέρια των μελών και όχι στην αποκλειστική διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το άρθρο 18 με την λογική που το διέπει και τον τρόπο που είναι γραμμένο δεν διευκολύνει τη ζωή του σωματείου ειδικά από τη στιγμή που στο 18.3 βάζει ταφόπλακα στις διαδικασίες επίλυσης του οποιουδήποτε ζητήματος καθώς προβλέπει πως «αν και στη τρίτη σύγκλιση της η Γ.Σ. δεν έχει την απαιτούμενη απαρτία, δεν μπορεί να συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση πριν περάσει ένας μήνας».
Ως επιτροπή θεωρούμε το ζήτημα της απαρτίας σημαντικό όμως πιστεύουμε πως καθορίζεται από τις διαδικασίες, από την συνδικαλιστική κουλτούρα που θα καλλιεργήσουμε, από τη συμμετοχή, από την προετοιμασία, από τις προπαρασκευαστικές συνελεύσεις, από τη ζωντάνια του σωματείου. Σε κάθε περίπτωση και πάλι προτείνουμε ως λύση, ως επιδιωκόμενο, τουλάχιστον μία γενική συνέλευση το μήνα. Με αυτό τον τρόπο:
α) εάν τα ζητήματα δεν επείγουν, η γενική συνέλευση θα μπορεί να λειτουργεί ως προπαρασκευαστική και
β) εάν επείγουν, να υπάρχει καταγραμμένη λύση στο καταστατικό σε ποιο χρόνο και με ποιο τρόπο θα συγκαλείται μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία.
Το άρθρο 18, υπολείπεται σε διεξοδική, ταξική συνδικαλιστική αντίληψη και χρειάζεται εκ βάθρων αναθεώρηση.
Για να επιτευχθεί το 1/3, το 1/4 και το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών οι γενικές συνελεύσεις θα πρέπει να είναι:
α) περιοδικές π.χ κάθε μήνα,
β) με τακτική ημερομηνία π.χ την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και
γ) να δημοσιοποιούνται, να γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο από το σωματείο.
Όπως αναφέρουμε και στο σχολιασμό του άρθρου 4.8 έκδοση και κυκλοφορία ειδικών ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων ή και εφημερίδας. Το ζήτημα της προπαγάνδας, του διαλόγου, της ανταλλαγής απόψεων, της ελεύθερης έκφρασης όλων των τάσεων σε εφημερίδα, στο διαδίκτυο οπουδήποτε έχουμε τη δυνατότητα να εκφράζουμε τις θέσεις μας χωρίς κρατικές/εργοδοτικές παρεμβάσεις και μιντιακή λογοκρισία αποτελεί επιτακτική ανάγκη και διαρκές επιδιωκόμενο.


Άρθρο 19. Τρόπος λήψης αποφάσεων της Γ.Σ.

 1. Με την έναρξη των εργασιών η Γ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού, ποτέ όμως δια βοής, τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
 2. Κάθε ψηφοφορία που αφορά εκλογές οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, διοικητικού, ελεγκτικού ή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, για θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση ή προσωπικά γενικά, για έγκριση λογοδοσίας και κήρυξη απεργίας, είναι έγκυρη μόνο αν λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
 3. Η συμμετοχή στις Γ.Σ και στις ψηφοφορίες γίνεται πάντα αυτοπρόσωπα. Απαγορεύεται η συμμετοχή μέλους στη Γενική Συνέλευση και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση ή δια αλληλογραφίας.
 4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνονται οι αποφάσεις και για κάθε είδους εκλογές.
 5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γ.Σ. γράφονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 19:
19.1 Με την έναρξη των εργασιών η Γ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού, ποτέ όμως δια βοής, τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Δεν είναι κατανοητό. Με την έναρξη κάθε Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη του σωματείου εκλέγουν Πρόεδρο και Γραμματέα για να διευθύνει τη συνέλευση ή το άρθρο 19.1 αναφέρεται στον εκλεγμένο Πρόεδρο και Γραμματέα;
19.3 Η συμμετοχή στις Γ.Σ και στις ψηφοφορίες γίνεται πάντα αυτοπρόσωπα. Απαγορεύεται η συμμετοχή μέλους στη Γενική Συνέλευση και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση ή δια αλληλογραφίας. Συμφωνούμε καθώς αντιτίθεται ευθέως στο νόμο 4808/21 για διαδικτυακή, εξ αποστάσεως ψηφοφορία.
19.4 Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία… Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το άρθρο του καταστατικού που αναφέρονται οι περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.
19.5 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γ.Σ. γράφονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών… Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις γράφονται στο βιβλίο των πρακτικών. Το αν, πότε και ποια θα γράφονται συνοπτικά θα το αποφασίζει η ίδια η διαδικασία. Το βιβλίο των πρακτικών δεν είναι απλώς ένα σημείο καταγραφής είναι η συνδικαλιστική παρακαταθήκη, το σημείο αναφοράς των μελών αλλά και του ιστορικού του μέλλοντος.


Άρθρο 20.  Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

 1. Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων ή όταν τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον του Σωματείου, με απόφαση του Δ.Σ. Τη σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. μπορεί να ζητήσει και το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου με αίτηση τους προς το Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της αίτησης.
 2. Η έκτακτη Γ.Σ. ακολουθεί την τακτική σε θέματα απαρτίας και διαδικασίας. Για τη σύγκληση της δεν απαιτείται ο χρόνος προειδοποίησης της τακτικής, αλλά ο απόλυτος αναγκαίος για την ενημέρωση των μελών, ο οποίος δεν μπορεί πάντως να είναι λιγότερος από εικοσιτέσσερις (24) ώρες.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 20: Ισχύει ο σχολιασμός που καταθέσαμε στο άρθρο 17. Η συχνότητα των συνελεύσεων θα πρέπει να είναι περιοδική και να ορίζεται με σαφήνεια στο καταστατικό καθώς συνεχώς προκύπτουν σοβαρά θέματα ειδικής και γενικής φύσεως. Από προβλήματα στην πλατφόρμα και τις εργασιακές σχέσεις μέχρι τη συνεχή αντεργατική επίθεση του κράτους και το νόμο Χατζηδάκη. Η συχνότητα και η περιοδικότητα των συνελεύσεων επιβάλλεται από το συμφέρον του σωματείου.


Άρθρο 21. Εκλογές
1.Τα μέλη του σωματείου εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και εκλέγονται επίσης, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
2.Τα μέλη του σωματείου δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους μόνο για μια Ομοσπονδία και ένα Εργατικό Κέντρο. Αν ανήκουν και σε άλλο σωματείο κλαδικό επιλέγουν το ένα σωματείο για να ασκήσουν το δικαίωμα τους, με δήλωση τους προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Η δήλωση αυτή δεσμεύει το μέλος για όλο το χρόνο θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε και το χρόνο θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί του.
3.Το σωματείο συμμετέχει με τους αντιπροσώπους του στην εκλογή των οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας και του Εργατικού Κέντρου που ανήκει εφόσον έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.
4.Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση δια μέσου του Εργατικού Κέντρου στο οποίο ανήκει ή δια μέσου της Ομοσπονδίας που τυχόν να ανήκει. Η Γ.Σ. των μελών αποφασίζει για το μέσα από ποια από τις οργανώσεις αυτές (Εργατικό Κέντρο ή Ομοσπονδία) θα γίνει η αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια. Για την απόφαση αυτή, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, στην ίδια Γενική Συνέλευση που εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή και αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η παραπάνω δέσμευση του σωματείου ισχύει για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια οργάνωση που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι του στη δευτεροβάθμια οργάνωση που επιλέχθηκε.


Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 21: Στην παρούσα φάση μας ενδιαφέρει κυρίως το πρωτοβάθμιο επιχειρησιακό σωματείο και η λειτουργία του. Μας ενδιαφέρει η συλλογική διοίκηση, η διαρκής συνέλευση, η σύνθεση/συνδιαμόρφωση των απόψεων και η άμεση δημοκρατία στη λήψη των αποφάσεων. Ως συνδικαλιστές βάσης θεωρούμε πως τα δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια όργανα έχουν βυθιστεί σε χρόνιες παθογένειες. Σε κάθε περίπτωση για τα δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια ισχύει ότι αναφέραμε και στο σχολιασμό του άρθρου 4.11.


Άρθρο 22. Εκλογικό Σύστημα
Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των οργάνων του σωματείου είναι η απλή αναλογική η οποία αναλύεται ως εξής:

 1. Οι έδρες του Δ.Σ. της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των ανεξαρτήτων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.
 2. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται με τις παραπάνω διατάξεις κατανέμονται σε δεύτερη κατανομή από μια στους συνδυασμούς εκείνους που πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις, ήτοι:
  α) έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο από την πρώτη κατανομή και β) συγκεντρώνουν υπόλοιπο αδιάθετων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου. Σε περίπτωση που περισσότεροι συνδυασμοί πληρούν τις δυο αυτές προϋποθέσεις την ή τις αδιάθετες έδρες και τον αδιάθετο αριθμό αντιπροσώπων καταλαμβάνουν κατά σειρά εκείνοι οι συνδυασμοί που τα υπόλοιπα τους από τη διαίρεση της πρώτης κατανομής πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
 1. Αν και μετά την δεύτερη κατανομή παραμένουν έδρες αδιάθετες ή αριθμός αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, κατανέμονται σε τρίτη κατανομή και κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο αχρησιμοποίητων ψηφοδελτίων, άσχετα αν έχουν πάρει έδρα από την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
 2. Κάθε συνδυασμός εκλέγει ισάριθμα προς τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής αναπληρωματικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά εκείνα μέλη που πέθαναν ή παραιτήθηκαν ή κηρύχτηκαν έκπτωτα.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 22: Για εμάς, για τη λογική μας, για την συνδικαλιστική μας κουλτούρα, το άρθρο 22 είναι από δυσνόητο έως ακατανόητο. Το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να είναι απλό, κατανοητό και να μη δημιουργεί ερωτήματα στους εργαζόμενους. Προτείνουμε απλή αναλογική όπου οι ψήφοι θα αντιστοιχούν σε έδρες. Για παράδειγμα 1.000 ψήφοι και 10 έδρες σημαίνει από 100 ψήφοι η κάθε έδρα. Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι απλό και απόλυτα κατανοητό από όλους που να ενισχύει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στο σωματείο. Σημειώνουμε πως στη ΣΒΕΟΔ έχουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο χωρίς παρατάξεις και κάνουμε εκλογές κάθε δώδεκα μήνες. Η θέση στο Δ.Σ είναι τιμητική/διεκπεραιωτική καθώς η διαρκής συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο, το όργανο λήψης του συνόλου των αποφάσεων που αφορούν τη ζωή, τη δράση και τη λειτουργία του σωματείου.


Άρθρο 25. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) σε σώμα

 1. Οκτώ μέρες το αργότερο μετά τις εκλογές, το νεοεκλεγέν ΔΣ συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου του πλειοψηφούντος συνδυασμού και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί του πλειοψηφούντος συμβούλου και αν αυτός καθυστερήσει πέρα από 8 (οκτώ) ημέρες ύστερα από πρόσκληση κάθε επιτυχόντος συμβούλου και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
 2. Για την εκλογή στις διάφορες θέσεις του Προεδρείου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Αν κανένας δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο που σχετικά πλειοψήφησαν, οπότε εκλέγεται αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους.
 3. Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. καλείται και το προεδρείο του απερχόμενου ΔΣ, το οποίο παραδίδει στο νέο τα έγγραφα, τα βιβλία, τη σφραγίδα και γενικά όλα τα στοιχεία του Σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα δυο μέρη.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 25:Έχουμε ήδη αναφέρει πως για εμάς η εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο είναι τιμητική/διεκπεραιωτική. Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε οι διαδικασίες συγκρότησης του Δ.Σ να γίνουν στο πλαίσιο της συνέλευσης ώστε να είναι ανοιχτές στους εργαζόμενους. Με αυτό τον τρόπο εμπεδώνεται η αίσθηση της άμεσης δημοκρατίας και της διαφάνειας στην εργατική βάση.


Άρθρο 26. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ)

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, σε ορισμένη μέρα και ώρα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Στη πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους πέντε τουλάχιστον μέλη, στην οποία αναφέρονται και τα συζητητέα θέματα. Στην περίπτωση αυτή, η σύγκληση του Δ.Σ. πρέπει να γίνει υποχρεωτικά εντός τριών ημερών.
 2. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν στην συνεδρίαση είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε δυο μέρες με την ίδια απαρτία.
 3. Τις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορούν να παρακολουθήσουν και μέλη του Σωματείου με δικαίωμα λόγου μετά από άδεια του ΔΣ.
 4. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με φανερές ψηφοφορίες, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά θέματα για τα οποία διεξάγεται μυστική ψηφοφορία και χωρίς τη συμμετοχή του μέλους που ενδιαφέρει η απόφαση.
 5. Τα μέλη του ΔΣ: α) είναι αλληλέγγυα και υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υπηρεσιών και καθηκόντων τους που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, β) δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. που δεν ήταν παρόντα ή ήταν παρόντα και διαφώνησαν και η διαφωνία τους γράφτηκε στα πρακτικά του Δ.Σ.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 26: Το άρθρο 26 μεταφέρει όλη την εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ως επιτροπή έχουμε τονίσει επανειλημμένα, στον σχολιασμό του παρόντος καταστατικού, πως το ανώτατο όργανο είναι η γενική συνέλευση των εργαζομένων η οποία επιβάλλεται να συνέρχεται τακτικά και περιοδικά. Για εμάς το άρθρο 26 βρίσκεται στον αντίποδα της συνδικαλιστικής μας κουλτούρας καθώς δεν αποπνέει άμεση δημοκρατία αλλά κοινοβουλευτισμό. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου επιβάλλεται να γίνονται στο πλαίσιο των γενικών συνελεύσεων ώστε τα ζητήματα να συζητιούνται διεξοδικά με επιχειρήματα, να κατατίθενται γραπτές προτάσεις, να λαμβάνονται διευρυμένες αποφάσεις. Ο συνδικαλισμός των διοικητικών συμβουλίων δεν καλλιεργεί ούτε τον συνδικαλισμό ούτε τη συνδικαλιστική βάση.


Άρθρο 27. Διαγραφή – παραίτηση έλλειψη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ)

 1. Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις του, χωρίς να δώσουν εξηγήσεις καλούμενα για αυτό εγγράφως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., θεωρείται ότι παραιτήθηκαν και κηρύσσονται έκπτωτα του αξιώματος τους με απόφαση του Δ.Σ, οπότε αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς συμβούλους. Περί του βάσιμου των εξηγήσεων αποφαίνεται το Δ.Σ.
 2. Κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να υποβάλει παραίτηση στο ΔΣ που ισχύει αμέσως με την περιέλευσή της στο ΔΣ χωρίς να χρειάζεται αποδοχή.
 3. Το ΔΣ στο σύνολο του ή μέλος αυτού μπορεί να παυτεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γ.Σ..

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 27: Επαναλαμβάνουμε πως οι διαδικασίες του Δ.Σ θ πρέπει να διεξάγονται στο πλαίσιο της τακτικής/περιοδικής συνέλευσης με δικαίωμα συμμετοχής/παρέμβασης από οποιοδήποτε μέλος του σωματείου.


Άρθρο 28. Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) – Γενικά

 1. Το Δ.Σ. εφαρμόζει το καταστατικό του Σωματείου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Αποφασίζει και ενεργεί για κάθε ζήτημα που ενδιαφέρει το Σωματείο, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου. Τηρεί τα υποχρεωτικά από το Νόμο για το Σωματείο βιβλία και κάθε άλλο βιβλίο που θα κριθεί χρήσιμο και αναγκαίο. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και διοικητικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και θέτει αυτούς για έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Συγκαλεί με αποφάσεις του τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους, συντάσσει την οικονομική και διοικητική λογοδοσία του και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση, μέριμνα γενικά για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου και υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ.
 2. Το ΔΣ έχει στα χέρια του τη διοίκηση του Σωματείου, κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα μέλη του.
 3. Προγραμματίζει και συντονίζει τη δουλειά του Σωματείου, δημιουργεί με απόφαση του βοηθητικές επιτροπές για την προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 28: Το άρθρο 28.1 για τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει πως: «Το Δ.Σ. εφαρμόζει το καταστατικό του Σωματείου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών» και στα υπόλοιπα άρθρα αναιρεί το άρθρο 28.1 καθώς οι διαδικασίες του Δ.Σ είναι κλειστές, απρόσιτες στη βάση και απόμακρες. Και γι’ αυτό επιμένουμε πως οι συνελεύσεις των εργαζομένων επιβάλλεται να είναι περιοδικές/τακτικές ώστε να συμμετέχουν στη ζωή, τις διαδικασίες και τις αποφάσεις του σωματείου. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου επιβάλλεται να είναι αμεσοδημοκρατικές και πλήρως ενταγμένες στο πλαίσιο της συνέλευσης.


Άρθρο 29. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος από κοινού με το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. εκπροσωπούν το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις και διαφορές ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστική Αρχής, των Δημόσιων και Δημοσίου Δικαίου Αρχών, των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής των Συνεταιριστικών Οργανώσεων Εσωτερικού και Εξωτερικού καθώς και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, τυχόν διαφωνία των αίρεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ενέργειες του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα δεσμεύουν το σωματείο μόνο εφόσον ενήργησαν από κοινού. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν έκαστος αυτών ενεργήσει μεμονωμένα, χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οι όποιες ενέργειες τους δεν δεσμεύουν το σωματείο, εκτός αν κατ’ εξαίρεση ενήργησαν μεμονωμένα, εν γνώσει και με τη συναίνεση του ΔΣ, η οποία αποδεικνύεται από την σχετική έγγραφη απόφαση του Δ.Σ. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα μέλη του Δ.Σ., δεν αποκλείεται δηλαδή το δικαίωμα εις το Δ.Σ. όπως με έγγραφη απόφαση του εξουσιοδοτήσει ειδικά και άλλα πρόσωπα να εκπροσωπήσουν το Σωματείο και να διαχειριστούν ορισμένες μόνο και πάντα ειδικά καθορισμένες υποθέσεις του.
 2. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες, κοινοποιούν την ημερήσια διάταξη.
 3. Ο Πρόεδρος, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ, θέτει σε ψηφοφορία τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις προτάσεις που έγιναν πάνω σε αυτά με την σειρά που υποβλήθηκαν.
 4. Ο Πρόεδρος υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, τα εντάλματα πληρωμών μαζί και με τον Ταμία και επιβλέπουν για την εφαρμογή των αποφάσεων και για την καλή διαχείριση.
 5. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Με απόφαση του ΔΣ και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου μπορούν να ανατεθούν στον Αντιπρόεδρο συγκεκριμένα καθήκοντα.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 29: Στο άρθρο 29 επιβεβαιώνονται οι υπερεξουσίες του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα. Δεν θα επαναλάβουμε τις διαφωνίες μας, τα επιχειρήματα που αντανακλούν την αμεσοδημοκρατική κουλτούρα του συνδικαλισμού βάσης. Όμως θέλουμε να σημειώσουμε πως στο άρθρο 29 θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα του προέδρου να εξουσιοδοτεί τα μέλη του σωματείου για την διεκπεραίωση εργασιών του σωματείου. Για παράδειγμα η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις ή η παρουσία στην επιθεώρηση εργασίας. Με αυτό τον τρόπο πέρα από τις τιμητικές/διεκπεραιωτικές θέσεις του διοικητικού συμβουλίου κάθε μέλος νοιώθει και είναι εξίσου χρήσιμο και ισότιμο στη ζωή του σωματείου. Είναι ένας ακόμη τρόπος δημοκρατικής θωράκισης της συνέλευσης.


Άρθρο 31. Καθήκοντα Ταμία

 1. Ο Ταμίας τηρεί και φυλάσσει το ταμείο του σωματείου και ενεργεί κάθε είσπραξη των πόρων του, με διπλότυπες αποδείξεις που κόβονται από μπλοκ αριθμημένα και θεωρημένα από την Ελεγκτική Επιτροπή πριν από κάθε χρήση, τις οποίες θα υπογράφει κατά την είσπραξη. Ο Ταμίας θα φυλάσσει υποχρεωτικά:
  α) βιβλίο ταμείου
  β) βιβλίο περιουσίας του Σωματείου στο οποίο θα καταγράφει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου και κάθε μεταβολή τους και
  γ) τα μπλοκ αποδείξεων εισπράξεως και τα λοιπά παραστατικά στοιχεία.
  Ο Ταμίας υποχρεούται κάθε μήνα να ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα για τα μέλη που πλήρωσαν την συνδρομή τους ώστε να ενημερώνει και εκείνος με τη σειρά του αμέσως το Μητρώο των μελών. Επίσης υποχρεούται σε κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. να ενημερώνει τα μέλη πάνω στα οικονομικά του Σωματείου και να δίνει κάθε σχετική πληροφορία. Ο Ταμίας στο τέλος του οικονομικού έτους συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό – ισολογισμό εισηγούμενος την επεξεργασία τους από το ΔΣ για την υποβολή τους προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία στην Ελεγκτική Επιτροπή και να θέτει τα βιβλία του στη διάθεση της για έλεγχο εφ’ όσον του τα ζητήσουν.
 1. Καταθέτει στην τράπεζα που έχει επιλεγεί από το ΔΣ τα χρήματα του σωματείου επ’ ονόματι και για λογαριασμό του σωματείου, εκτός από ένα ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ, το οποίο κρατά στα χέρια του για τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου. Η απόφαση του Δ.Σ που θα καθορίζει πόσα χρήματα μπορεί να κρατά στα χέρια του ο Ταμίας δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες και το ποσό αυτό να αυξομειώνεται με νεότερες αποφάσεις του ΔΣ. Κάθε ανάληψη εκ μέρους του ταμία οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από τις καταθέσεις του σωματείου στην Τράπεζα επιτρέπεται μετά από ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
 2. Διενεργεί όλες τις πληρωμές των δαπανών με βάση εντάλματα πληρωμών, υπογραφόμενα από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Πάνω σε κάθε ένταλμα αναγράφεται η απόφαση του ΔΣ που εγκρίνει την αντίστοιχη δαπάνη.
 3. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 31: Πέρα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 31 ο ταμίας θα πρέπει να ενημερώνει για όλα τα παραπάνω τη γενική συνέλευση στις τακτικές/περιοδικές συνελεύσεις. Σημειώνουμε πως και πάλι στο άρθρο 31 υπάρχει ανακολουθία στην αρίθμηση.


Άρθρο 33. Βοηθητικές επιτροπές του Σωματείου
Το ΔΣ με πρωτοβουλία του δύναται να δημιουργεί βοηθητικές επιτροπές, ανάλογα με τις ανάγκες του σωματείου για την προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων. Οι επιτροπές αυτές έχουν βοηθητικό, συμβουλευτικό χαρακτήρα, δρουν στο πλάι του ΔΣ και λειτουργούν με βάση τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις του. Σε αυτές τις επιτροπές συμμετέχει ελεύθερα κάθε μέλος του σωματείου, που μπορεί να βοηθήσει με τον προβληματισμό του και την πρακτική δουλειά. Ως τέτοιες επιτροπές ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι ακόλουθες: Επιτροπή Νέων, Γυναικών , Υγιεινής και Ασφάλειας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.


Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 33: Το άρθρο 33 συνάδει με τις παρατηρήσεις μας στο σχολιασμό του άρθρου 29 όπου σημειώνουμε πως «θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα του προέδρου να εξουσιοδοτεί τα μέλη του σωματείου για την διεκπεραίωση εργασιών του σωματείου.»


Άρθρο 34. Απεργία

 1. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των μελών του σωματείου και αποφασίζεται νόμιμα από την Γενική Συνέλευση σαν μέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους σκοπούς αυτούς.
 2. Το Δ.Σ. μπορεί να κηρύξει ολιγόωρες στάσεις εργασίας. Η Γ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να κηρύξει αλλεπάλληλες στάσεις εργασίας ή απεργία διαρκείας μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, των διεθνών συμβάσεων και της σύμφωνης με το Σύνταγμα εργατικής νομοθεσίας.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 34: Για το ζήτημα της απεργίας, στάσης εργασίας έχουμε αναφερθεί λεπτομερώς στο σχολιασμό του άρθρου 4.6


Άρθρο 35. Γενικές Διατάξεις

 1. Το Σωματείο συμμετέχει σε αγωνιστική συσπείρωση σωματείων για την προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών και ασφαλιστικών συμφερόντων των εργαζόμενων του Νομού Αττικής και όλης της χώρας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Το Σωματείο συμμετέχει σε πολιτιστικές αθλητικές διοργανώσεις με απόφαση του ΔΣ του.
 3. Το Σωματείο γιορτάζει αγωνιστικά την Πρωτομαγιά, παγκόσμια ημέρα της εργατικής τάξης, με 24ωρη απεργία.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 35: Η συμμετοχή σε “αγωνιστικές συσπειρώσεις σωματείων” είναι μια γενική διατύπωση. Όμως σε κάθε περίπτωση επιλύεται εφόσον το σωματείο είναι στοχοπροσηλωμένο στις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και λειτουργεί με διαρκή συνέλευση. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα διεξοδικής συζήτησης και αποφάσεων. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό το σωματείο να διατηρεί την αυτονομία του και να μην σέρνεται a priori πίσω από τα πολυποίκιλα κοινοβουλευτικά άρματα.


Άρθρο 37. Τροποποίηση καταστατικού — Διάλυση Σωματείου

 1. Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή για τη διάλυση του σωματείου αποφασίζει η ΓΣ, η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό, με μοναδικό θέμα την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του σωματείου. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ½ τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου και η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
 2. Το Σωματείο δεν διαλύεται χωρίς απόφαση της Γ.Σ παρά μόνο όταν συντρέχουν οι υπό του Νόμου οριζόμενοι λόγοι.
 3. Η περιουσία του σωματείου σε περίπτωση διάλυσης του δίνεται με απόφαση της ΓΣ σε άλλο σωματείο ή σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση.

Πρόταση της Επιτροπής Εργαζομένων ΣΒΕΟΔ efood στο Άρθρο 37: Επικαλούμαστε το άρθρο 37 και ζητάμε τροποποίηση του καταστατικού ώστε να γίνει η απαραίτητη σύνθεση/συνδιαμόρφωση, να συζητηθεί, να ζυμωθεί, να γίνει κτήμα όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων/ισσών. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται ακόμη περισσότερο η συμμετοχή, το ουσιαστικό θεμέλιο του σωματείου.


 

23 Μαρτίου, 2022
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Πως λειτουργεί η Συνέλευση Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλου, τι είδους συνδικαλισμό προωθεί και ποιές είναι οι διαφορές της από τα παραδοσιακά σωματεία;

Οι διαδικασίες μας είναι αμεσοδημοκρατικές και δεν προωθούμε ούτε ιεραρχίες ούτε κάθετες ιεραρχικές δομές. Πιστεύουμε και αναδεικνύουμε τις ικανότητες κάθε συναδέλφου και δεν αναγνωρίζουμε πεφωτισμένους ηγέτες και πρωτοπορίες. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τρόποι επικοινωνίας με το σωματείο

Διεύθυνση: Σπύρου Τρικούπη 56, Τ.Κ. 114 73, Aθήνα
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 6946747244

Πότε βρισκόμαστε:

Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα διεξάγονται προπαρασκευαστικές συζητήσεις όπου σκιαγραφούμε διαθέσεις και καταθέτουμε ιδέες, προτάσεις και στρατηγικές προς συζήτηση.
Οι τακτικές μας συνελεύσεις γίνονται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα στις 6. Κάθε Τρίτη το σωματείο παραμένει ανοιχτό από τις 6 μέχρι τις 8, για να γνωριστούμε με νέους συναδέλφους.

INTERNATIONAL STRUGGLES

A selection of texts, material, analysis in other languages:

ALL languages HERE or select a language: EN | IT | PT | DE | ES