Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 56 του ν.4611/2019

Το υπουργείο εργασίας εξέδωσε νέα εγκύκλιο που αποσαφηνίζει και δίνει οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 56 του νόμου 4611 σχετικά με την αποζημίωση που προκύπτει από την οδήγηση και χρήση κάθε μεταφορικού μέσου(έξοδα συντήρησης, κίνησης) καθώς και την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας(ΜΑΠ).
 
Το κερδίσαμε στα χαρτιά, ώρα να το κερδίσουμε και στην πιάτσα….
 
Εκγκύκλιος υπουργείου- οδηγιες εφαρμογης 4611