Εγκύκλιος του υπουργείου εργασίας και φόρμα της ΣΒΕΟΔ προς κατάθεση στα αρμόδια ΣΕΠΕ.

Παρακάτω ακολουθεί η εγκύκλιος που εκδόθηκε από το υπουργείο στις 28 Δεκέμβρη 2018 και έχει πανελλαδική ισχύ. Την δημοσιεύουμε ώστε ο κάθε εργαζόμενος να έχει γνώση και να μπορεί να την χρησιμοποιήσει, όταν προκύπτει ανάγκη.
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Έτοιμη φόρμα για όσους συναδέλφους και συναδέλφισες αποφασίσουν να διεκδικήσουν ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ – ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
Παρακάτω ακολουθεί μία φόρμα, που Ο ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ή ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία στο αρμόδιο Σώμα ΕΠιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Ανάλογα την ειδίκευση (κούριερ- διανομέας- εξωτερικός) συμπληρώνεται και η αντίστοιχη παράγραφος.
Φόρμα Προς Επιθεωρήσεις