Εκλογές για το Δ.Σ του σωματείου – Πέμπτη 28 Ιουνίου

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, θα διεξαχθούν στον χώρο των γραφείων του σωματείου οι εκλογές για το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου για την περίοδο 2018-2019. Να υπενθυμίσουμε ότι το πενταμελές που εκλέγεται, ανανεώνεται κάθε χρόνο και πως πέραν της διεκπεραίωσης λειτουργιών του σωματείου δεν έχει κάποιο άλλο αναβαθμισμένο ρόλο ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το πλήρες σώμα της γενικής συνέλευσης. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή στη διαδικασία κρίνεται αναγκαία. Καλούνται λοιπόν όλα τα μέλη να παραβρεθούν και να την ενισχύσουν από τις 16:00 – 20:00 που θα διαρκέσει.