Υποχρεωτική καταχώρηση από τους εργοδότες, των ιδιόκτητων δικύκλων μας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ακόμα ένα όπλο στον αγώνα μας.

March 8, 2021 sveod 0

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες στις 4 Δεκέμβρη του 2020 το υπουργείο εργασίας με την απόφαση υπ’ αριθ. 49091 /Γ1. 14744/4-12-2020 (1)* ανακοίνωσε την υποχρέωση των εργοδοτών να […]