Δανειστική βιβλιοθήκη

Στο σωματείο υπάρχει δανειστική Βιβλιοθήκη. Ευχαριστούμε όσους-ες μέχρι τώρα έχουν βοηθήσει αυτήν την προσπάθεια.
Όποιος/α έχει βιβλία (ιστορικά, πολιτικά, εργατικά) και θέλει να συνεισφέρει, μπορεί να τα αφήσει Σάββατο μετά τις 5:30 μμ στην έδρα του σωματείου.