Συνοποσπονδίες

CNT (Γαλλία)

FAU (Γερμανία)

CNT-AIT (Ισπανία)

IWW, INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD (Παγκόσμια)

IWW (Μεγάλη Βρετανία)

IWW (Γερμανία)

IWW (Καναδάς)