Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης της Σ.Β.Ε.Ο.Δ. Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017