Πέμπτη 2 Μάρτη 2017 & Πέμπτη 9 Μάρτη 2017, μοτοπορεία και συζήτηση για τα εργατικά ατυχήματα

Η αφίσα του σωματείου που καλεί ανοιχτά όλους και όλες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν τις δυο μοτοπορείες και συζητήσεις που θα πραγματοποιήσει για τα εργατικά ατυχήματα