Παρέμβαση στο sushi bar Nakama

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου έγινε παρέμβαση του σωματείου στο sushi bar Nakama για εκδικητική απόλυση συναδέλφου.

nakama_11_2016